В община Сатовча въвеждат временни противоепидемични мерки

Снимка: Infomreja.bg

Те са в сила от 1 август до 31 август тази година

Кметът на община Сатовча и председател на Общинския кризисен щаб – д-р Арбен Мименов, издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Сатовча от 1 август до 31 август 2021 година. В заповедта се казва:

Провеждането на присъствени групови занятия в езикови, образователни и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Посещението на детски центрове, клубове и други се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

Провеждането на конгресно – конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, концерти, музеи, галерии, библиотеки и други) се допуска при използване на не повече от 50 %  от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места.

Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече от 50 % от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице.

Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни, СПА центрове и други се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра.

Посещенията в заведения за хранене и развлечения, игрални зали и казина се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 квадратни метра.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.

Работодателите да организират работния процес в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на органите на МВР, кметовете на населените места, а за село Сатовча – и на Илхан Карагьозов  - директор на Дирекция, и Димитър Неделчев – специалист по Гражданска защита.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.