В БДЗП - Гоце Делчев, работят по два проекта

Снимка: личен архив

Проучват гнездящите видове птици у нас и обезопасяват въздушните електропроводи

В момента гоцеделчевският клон на Дружеството за защита на птиците работи по два проекта. Единият е проучване на гнездящите видове птици в България, а другият е за обезопасяване на въздушните електропроводи в България.

Проучването на гнездящите видове птици в България ще помогне да се добие актуална информация за разпространението на отделните популации на птиците - дали се увеличават, или намаляват. Тези данни ще бъдат използвани и за изготвянето на новото издание на атласа на гнездящите и зимуващите в България птици. Последното издание на този атлас е било през 2007година.

"Другият проект, по който продължаваме да работим за трета поредна година, е "Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България. Краткото му заглавие е "Живот за птиците“. Този проект се осъществява в партньорство с ЧЕЗ България.

Извършихме теренни проучвания за смъртността на птиците и идентифицирахме 7 опасни електропровода. Обхванахме територията на 5 общини - Гърмен, Хаджидимово, Гоце Делчев, Петрич и Сандански.

Общият брой на жертвите е 58, сред които защитени и застрашени видове като Голям ястреб, Орел змияр, Бял щъркел.

В момента проверяваме обезопасените електропроводи на територията на област Кюстендил. Обезопасяването им би трябвало да доведе до намаляване на смъртността при дивите птици. Точните резултати ще бъдат оповестени в края на проучванията през месец ноември", разказва Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax