3878 проверки извърши РДГ – Кюстендил, за първите 6 месеца на годината

Снимка: Infomreja.bg

Изплатените до момента глоби възлизат на малко над 2 600 лв.

3878 проверки са извършени от служители на Регионална дирекция по горите в Кюстендил, през първите шест месеца на тази година, обяви директорът на структурата, инж. Здравчо Тодоров. Най-голям е броят на проверените превозни средства и обекти за складиране и добив на дървесина. Задържаните вещи през периода са 36,7 пр. куб.  метра широколистни и иглолистни дърва за огрев; 2 броя МПС; 3,4 пр. куб.м. обла иглолистна строителна дървесина.

От РДГ – Кюстендил, съобщават още, че са образувани 191 административно наказателни производства. Издадени са 134 броя наказателни постановления, от които са влезли в сила 76 броя.

В срок за обжалване са 49 бр. наказателни постановления. Начислените суми са глоби, имуществени санкции и парична равностойност на липсващи вещи в размер на 10784 лв. От тях по влезлите в сила наказателни постановления  са за сумата от 7 027,30 лв., от които до момента са изплатени 2632,61 лв.

Извън административно-наказателните производства от РДГ-Кюстендил в Районна прокуратура са изпратени 6 бр. преписки за констатирани нарушения.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd